ΠΑΝΑΓ. ΕΛΣΑΜΠΑΓ ΑΝΩΝ. ΚΑΤ. ΒΙΟΜ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΝΩΣΣΟΥ 65 - 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
Α.Φ.Μ.:099359197 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.:210.3457832 - FAX: 210.3452868
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
   
   
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013
PYRAMIS ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2016